• Pedagogisch beleid

  We willen voor ieder kind pedagogisch geborgde opvang aanbieden, met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij gewerkt wordt met elementen vanuit de Basisprincipes Jenaplan.
  Hoe dat vormgegeven wordt, staat te lezen in een pedagogisch beleidsplan. U kunt dit beleidsplan vinden onder ‘documenten’.

  Lees meer
 • Kwaliteit

  Een toezichthouder kinderopvang (GGD) beoordeelt in principe jaarlijks of een kinderopvanglocatie voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder pedagogische kwaliteit en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt.

  Lees meer