Pedagogische coaching op de BSO

Het afgelopen jaar ben ik als pedagogisch coach en beleidsmedewerker verbonden geweest aan BSO De Rozentuin. Volgens de wet IKK, die zorgdraagt voor meer kwaliteit in de kinderopvang, is dit sinds 2019 verplicht.

Dit jaar hebben we ingezet op communicatie en het pedagogisch beleid. De training over effectief communiceren leverde mooie inzichten op over hoe communicatie werkt en dat ieder vanuit zijn/haar eigen referentiekader kijkt naar de situatie. Hierdoor kan eenzelfde situatie door verschillende mensen heel anders worden beoordeeld. (Bedenk maar als je tegenover elkaar aan tafel zit en er ligt een blad op tafel met daarop een 6 geschreven. Wat zie jij? Wat ziet de ander?)

Ook hebben we de poster van de pedagogische kwaliteitsboom ingevuld. Aan de hand van 4 pijlers (de wortels van de boom) hebben we gekeken hoe deze in de dagelijkse praktijk worden ingevuld bij BSO De Rozentuin. We hebben gesproken over ‘het bieden van emotionele veiligheid’ en ‘persoonlijke ontwikkeling stimuleren’. Ook kwamen ‘sociale ontwikkeling stimuleren’ en ‘ruimte bieden voor waarden en normen’ aan de orde tijdens het overleg.

Vervolgens heb ik als coach meerdere keren de groepen bezocht en geobserveerd of dit in de praktijk ook voldoende uit de verf kwam. Ik heb hele mooie interacties gezien tussen de pm’ers en de kinderen en er heerst een fijne, ongedwongen sfeer op de bso!

Met de pm’ers hebben we enkele verbeterpunten besproken, zoals ‘de zelfstandigheid van de kinderen (nog) meer stimuleren’. Met deze verbeterpunten gaan we het komend jaar aan de slag: in januari zal ik wederom komen observeren en de pm’ers adviezen geven tijdens het coachen on the job. BSO De Rozentuin wordt hierdoor een nóg fijnere plek voor kinderen om buiten schooltijd te zijn.

 

Marieke Hummelink

pedagogisch coach en beleidsmedewerker

vanuit Kiki’s kennisinstituut.